Macam Bentuk Harga Rumah Joglo

Bangunan joglo cuma diketahui menjadi bangunan tradisionil jawa, kita seringkali kurang tahu mengenai beberapa macam bentuk bangunan harga rumah joglo. Orang pemula kenal bangunan joglo pada kehadiran “soko guru” atau tiang kayu yang sejumlah empat dan banyak orang kenal bangunan joglo dari atap yang bersusun...
Continue reading »